Tra cứu vận đơn

Facebook Likebox

Hỗ trợ trực tuyến

    Hà Nội: 0243.999.0123

  TP.HCM: 0287.301.9977

 Đà Nẵng: 0905.922.334

 

Dịch vụ Chuyển phát nhanh

Chuyển phát hẹn giờ

Là dịch vụ chuyển phát nhanh đặc biệt. Khi người gửi hoặc người nhận yêu cầu chuyển phát nhanh 123Express phát theo ngày giờ hẹn đã thỏa thuận trước