Tra cứu vận đơn

Facebook Likebox

Hỗ trợ trực tuyến

094.858.0123

0243.858.0123

Dịch vụ Chuyển phát nhanh

Chuyển phát hẹn giờ

Là dịch vụ chuyển phát nhanh đặc biệt. Khi người gửi hoặc người nhận yêu cầu chuyển phát nhanh 123Express phát theo ngày giờ hẹn đã thỏa thuận trước